STOCKISIMO


Pro logistické služby využíváme STOCKISIMO. Jedná se o systém skladového hospodářství (WMS - Warehouse Management System), který je tvořen webovou a mobilní aplikací. Webová aplikace je určena pro příjem datových souborů od klientů a organizaci činností skladu. Mobilní aplikace nahrazuje funkci čteček čárových kódů a slouží jako mobilní terminály operátorů ve skladu. Po přihlášení do mobilní aplikace se uživatel dostává na úvodní stranu, kde vidí zadané úkoly (Tasky), které čekají na zpracování.  Po rozkliknutí konkrétního úkolu začíná práce se zbožím - načítání a párování identifikátorů položek s HU (Handling Units) a konkrétních regálových pozic ve skladu, včetně zadávání klíčových vstupních dat dle požadavků klienta (šarže, exspirace, atd.)  Po dokončení úkolu se data přenášejí z mobilního zařízení zpět na server do webové sekce, kde dochází ke kontrole a odesílání rozdílovek a reportů konkrétním klientům.

Zadání standardizovaných úkonů ze strany klienta přichází v podobě datových souborů. Ty se importují z ze serveru (FTP) do webové aplikace a po přiřazení konkrétnímu uživateli včetně časového určení se přenáší do mobilní aplikace na mobilní zařízení. Po přihlášení vidí uživatel množství zadané práce k vyřízení (viz náhledy). Seznam úkolů je rozdělen dle statusů a umožňuje tak obsluze vracet se k rozdělané práci v případě potřeby přerušení dané činnosti.

Webová aplikace STOCKISIMO umožnuje monitorovat probíhající činnosti skladu jak přes osobní počítač tak mobilní zařízení. Úvodní strana webové části je plně responzivní a navržena jako dashboard (kontrolní panel) jednotlivých widgetů, které umožňují rychlý náhled do hlavních modulů, jako jsou operace (Operations), manipulační jednotky (Handling Unites), položky (Items), správa uživatelů (Users) a pozice ve skladu (Positions). Součástí úvodní strany je i denní graf, který ukazuje výkonnost skladu v rámci daného měsíce.