SYNETRANS


Pro přepravy používáme systém SYNETRANS,  což je vlastní mobilní a webová aplikace pro řízení a koordinaci nákladní kamionové dopravy. Naši dispečeři autorizují importované zásilky k přepravě z FTP od našich partnerů. V případě, že datový přenos není možný zadávají je ručně. Zásilky se roztřídí a rezervují se na jednotlivá vozidla, ke kterým se párují dostupní řidiči. Vznikájí tak jednotlivé trasy, které se přenáší z administračního prostředí dispečerů do mobilních zařízení (iPadů) řidičů.

Řidiči mají po přihlášení ihned k dispozici přehled naplánovaných tras a veškeré informace, které jsou pro doručení či vyzvednutí zboží nezbytné. Díky informacím o poloze mobilního zařízení mají dispečeři dokonalý přehled o vývoji trasy i stavu jednotlivých zásilek. Řidiči totiž na každé vykládce i nakládce zaznamenávají stav zásilky, ve kterém byla předávána a příjemce potvrzuje převzetí na tablet včetně možnosti výhrady. Dispečer má tedy podklady v reálném čase a může klienta bezprostředně informovat o vyřízení či vzniklých problémech.

Velkou výhodou aplikace SYNETRANS je, minimalizování práce s papíry, možnost reagovat na změny, které nelze předvídat jako je nedostupnost příjemce či odesílatele na místě nakládky/vykládky, dispečer má možnost zásilky přidávat i v průběhu trasy a zároveň vidí jak se vyvíjí finanční rozpočet trasy daného kamionu včetně veškerých provozních nákladů a ziskovosti. V případě, že nastanou komplikace, mají řidiči možnost ihnet reagovat změnou statusu na tabletech či vytvořit záznam o poškození zásilky, ale třeba i vlastního vozidla. Všechny tyto informace včetně potvrzených přepravních listů sdílí s dispečery v reálném čase.