Společnost Prague Law pod vedením Mgr. Ing. Martina Černého poskytuje komplexní právní služby v mnoha životních situacích jak v osobním, tak profesionálním životě svých klientů. Své služby nabízí v češtině, angličtině a němčině.

Mezi klíčové oblasti právních služeb patří:

  1. Právní služby pro firmy a podnikatele: Zahrnuje kompletní právní služby pro společnosti a družstva, založení společností, změny ve společnostech, převody podílů, přípravu a revizi smluv a interních právních dokumentů.

  2. Obligační právo: Nabízí návrh a revizi smluv, důkladné analýzy práv a povinností, zpracování obchodních podmínek, přípravu modelových a individuálních smluv, právní pomoc při řešení rizik a sporů, vymáhání dluhů a řešení závazků.

  3. Realitní právo: Poskytuje právní služby v oblasti koupě a prodeje nemovitostí, úschovy či escrow služby, vyrovnání kupní ceny, zastupování před katastrálními úřady, přípravu a revizi kupních a nájemních smluv, právní služby v oblasti smluvních vztahů ve stavebnictví, zřízení zástavních práv či jiných právních břemen na nemovitostech.

  4. Pracovní právo: Specializuje se na komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva, poskytování poradenských služeb, návrh a revizi dokumentace týkající se managementu a pracovních smluv, sestavování podmínek zaměstnání, interních předpisů a směrnic.

Mgr. Ing. Martin Černý zahájil poskytování konzultačních a právních služeb prostřednictvím své advokátní kanceláře, kterou založil po složení advokátních zkoušek v roce 2008. Jeho cílem je poskytovat právní a poradenské služby nejvyšší úrovně jak domácím, tak i zahraničním klientům. Mezi jeho klienty patří nejen renomované mezinárodní obchodní korporace, ale také čeští podnikatelé začínající s podnikáním a samozřejmě také soukromé osoby řešící své každodenní záležitosti.

V každém jednotlivém případě preferuje osobní, lidský přístup k klientovi, s maximálním stupněm diskrétnosti a loajality. Právní a poradenské služby poskytuje v češtině, angličtině a němčině.

Nasazení produktu WEBISIMO u společnosti Prague Law přineslo značné zvýšení počtu klientů, zejména mezi zahraničními subjekty pohybujícími se v Praze. Díky pokročilé technologii rychlého zobrazení informací a jasné komunikaci na webu se zahraničním klientům usnadnila orientace v českém právním systému. WEBISIMO umožnilo efektivní prezentaci služeb a poskytlo snadný přístup k relevantním právním informacím v různých jazycích, což bylo klíčové pro klienty, kteří hledají právní poradenství a služby v Praze. Výsledkem byl nárůst počtu klientů, kteří hledali kvalitní právní služby v mezinárodním kontextu.

Nasazení produktu WEBISIMO u Prague Law, se zaměřením na okamžitou možnost přepínání mezi třemi jazykovými mutacemi webu, mělo zásadní význam pro zahraniční klienty v Praze. Tato funkce umožňuje klientům z různých zemí snadný přístup k právním informacím a službám v jejich rodném jazyce. Pro zahraniční klienty, kteří se možná poprvé setkávají s českým právním systémem, je toto klíčovým prvkem pro pohodlí a porozumění. Schopnost rychle přepínat mezi angličtinou, němčinou a češtinou značně zvyšuje přístupnost služeb Prague Law a vede ke zvýšení spokojenosti a loajality klientů, což přispívá k nárůstu počtu klientů a rozšiřování obchodních aktivit společnosti.